Терминът “Upcycling” все повече навлиза в ежедневния ни език и си търси подходящи преводи, но какъв всъщност е смисълът му? Upcycling е рециклирането, което повишава стойността на употребения продукт, обратно на downcycling, при което се произвежда продукт с по-ниска стойност. Рециклирането често се състои в разграждане на даден продукт до основните му компоненти, като плата в най-добрия случай може да се развлакни до нишки, но те са с по-ниско качество от суровите такива.  Upcycling е…