Етикет

карате

Сърфиране

Основната цел на проекта - „До - развий себе си!" е чрез практически дейности да се насърчат младите хора от различни социални групи към активен, здравословен и осъзнат начин на живот, както и да се информират за ползата от практикуването на спортна дейност, в случая бойното изкуство Шотокан Карате - До, в насока намаляване на рисковите фактори и зависимостите. Допълнителна цел е и изграждането на полезни социални умения. Проектът има национален обхват – дейностите се…