Етикет

Златната пчела

Сърфиране

Световната пандемия от COVID-19 промени начина, по който живеем, но всички заедно успяхме да си припомним, че във времена на криза можем да се оповаваме на изкуството - онзи лъч надежда, който съхранява и обогатява човешката душа, дори когато навън е мрачно и студено. Благодарение на упорита работа и най-вече любов към културата, Парк-театър “Борисова градина” се превърна в притегателен център за всички онези, които отказаха да се почувстват сломени от световните събития. Инициативата предостави…