Етикет

terra caeli

Сърфиране

Кое е нещото, което ни сплотява като семейство? Да седнем заедно около масата на вечеря. Да споделим как е минал денят ни. Да се изслушваме, да си помагаме, да се уважаваме.  Еднозначен отговор няма и дефинициите са толкова, колкото и семейства има на този свят. Едни откриват семейното щастие в уикенд на дивана, играейки телевизионни игри, а други го търсят в кратки екскурзии през уикендите. За някои то се крие в разкривената детска рисунка, а…