Етикет

Платон

Сърфиране

Какво е естеството на действителността? Това не е въпрос, който си задават само първокурсниците в ранните утринни часове – той измъчва хората от векове. Всъщност почти от 25 века, когато философът Платон написал най-известното си произведение "Републиката", което съдържа безизвестната алегория за пещерата. СЕНКИ НА СТЕНАТА Платон представя алегорията като разговор между своя ментор Сократ и един от учениците на Сократ Главкон. В него Сократ описва група затворинци, които цял живот били оковани към стената…