Синергия – изследване на потенциала на ОКИ "Средец"


На 6 октомври, в сградата на Общински културен институт Дом на културата „Средец” се състоя представяне на резултатите от проект: „Синергия – изследване на потенциала на ОКИ Средец“, който се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община по Програма Европа, 2016 г. от фондация „За Оборище“ в партньорство с  Асоциация за свободен театър (АСТ).

На събитието присъстваха г-жа Малина Едрева -  Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, представителите на екипа на проекта, сред които Атанас Маев (Derida Dance Center), Вили Прагер (артист и продуцент в сферата на съвременния танц и пърформанс), Гергана Димитрова (режисьор, продуцент -Асоциация за свободен театър, ОСАИК – 36 „маймуни“), арх. Ралица Зортева, координаторите на проекта Ана Петкова (арт мениджър) и Божидар Емануилов (фондация „За Оборище“), представители на ОКИ ДК „Средец”, творци, журналисти и урбанисти.

Резултати:

Проект „Синергия – изследване на потенциала на ОКИ Средец“ е изготвен на базата на детайлен анализ на настоящото състояние на института, устройствения правилник за неговото функциониране и приетия архитектурен план за преустройство на сградата. Той представя възможностите за развитие и модернизиране на функционирането му и управленската му структура в посока на приоритетите и целите, зададени от Стратегията за развитие на културата в София 2013 – 2023 и прилагане на добри европейски практики. Екипът на проекта включва международна експертиза в лицето на Мирна Жагар (ръководител на танцов център в Загреб и Ванкувър), творци и специалисти в областта на съвременния танц, театъра, мениджмънт на сценичните изкуства, архитекти, юрист, представители на СО и представители на ОКИ ДК „Средец”. Посочените резултати включват основната мисия, краткосрочните и дългосрочни цели, основни дейности и примерни модели на управление на ОКИ „Средец“. Арх. Зотева представя две предложения за корекции в архитектурното преустройство, които ще помогнат за изпълнението на поставените цели.

Мисия:

 • Центърът ще подкрепя, административно и логистично, образованието и работата на независими артисти при подготовката и представянето на иновативни артистични проекти и практики
 • ще насърчава и подкрепя младите и дебютиращи артисти за реализацията на техните първи проекти
 • ще работи ежедневно с деца и младежи, запознавайки ги с различни форми и практики от класическите и съвременните изкуства
 • ще работи за повишаване на популярността и видимостта на съвременните изпълнителски изкуства в София, чрез осъществяването на професионален мениджмънт, маркетинг и PR
 • ще работи за развитието на аудиториите на съвременните изпълнителски изкуства, като провежда обучителни програми по изкуства за любители и професионалисти

Краткосрочни (за период от 3 години) цели:

Цели, свързани с функционирането на ОКИ „Средец“:

 • трансформиране на ОКИ „Средец“ в Център за съвременни изпълнителски изкуства и образование
 • Създаване на модерен, устойчив и прозрачен модел за управление на ОКИ „Средец“ с участие на граждански организации от творческия сектор.

Цели в полза на независимите артисти:

 • Продуциране и програмиране на представления
 • участие в реализацията на национални и международни копродукции
 • предоставяне на възможност за осъществяване на репетиционен процес
 • повишаване информираността на артистите за европейските и световни практики
 • предоставяне професионален маркетинг и PR за програмираните проекти
 • удължаване живота на продукциите, създадени на свободен проектен принцип
 • предоставяне на възможност за обучения и повишаване на квалификацията
 • привличане на млади артисти, подкрепа на тяхната професионална реализация и др.

Цели в полза на публиките:

 • предоставяне на жителите на столицата редовен достъп до съвременно културно съдържание
 • предоставяне на жителите на столицата редовен достъп до образование в сферата на изпълнителските изкуства
 • включване на гражданите в творчески процеси и стимулиране на проявата на творческия потенциал
 • достъп до мултижанрови и международни проекти
 • възможност за практикуване на любителско изкуство и др.

Цели в сферата на образованието:

 • Центърът ще организира ежедневни ателиета, работилници, уъркшопи и школи за деца, подрастващи, възрастни и професионални артисти във всички области на съвременните изпълнителски изкуства.

Дългосрочни (7 години) цели:

 • принос за децентрализацията на културния живот в столицата
 • разширяване и привличане на нови аудитории, популяризиране на съвременните изкуства сред гражданите на града
 • обогатяване на културното съдържание, програми за иновативни продукции на независими артисти
 • повишаване качеството на живот в район Оборище и София
 • създаване на творчески център за иновативни практики и образование в сферата на съвременните изпълнителски изкуства и др.

Според членовете на „Синергия“, необходимостта от нов модел на управление на Общински културен институт Дом на културата „Средец” се обуславя от стремежа на София да се развива като творческа столица, която прилага добри европейски практики в сферата на съвременните изпълнителски изкуства.

Възможни модели на управление:

 • съвместно управление между Столична община и ОКИ „Средец” и една или няколко неправителствени организации от творческия сектор.
 • алтернативен модел на управление с включване на граждански инициативи в сферата на изкуството и образованието

Мотивация:

Според екипа на „Синергия“, общинските културни институти би следвало да са постоянни центрове, в които публиката може да участва в съвременната култура, а нарасналите нужди от обособяване на център за съвременни изпълнителски изкуства са в основата за разработването именно на представения модел, който ще даде сигурност, ще допринесе за устойчивото развитие на независимия творчески сектор и културните процеси в столицата.

„Въпреки богатото си разнообразие от културни събития, София продължава да има необходимост от модерни зали, както и културни центрове, както в центъра, така и в периферията на града, които да дават възможност за създаване на качествен културен продукт. Съществува липса на алтернативни културни пространства и изява на артисти, работещи в сферата на експерименталните съвременни изпълнителски изкуства, както и на млади творци за техните дебюти. Не се използва пълноценно капацитета на обществените пространства за предлагане на културни продукти и услуги,“ споделиха тезата си членовете на екипа.

 Извод:

Преустройството на ОКИ ДК „Средец” в център за съвременни изпълнителски изкуства и образование има потенциала да го превърне в пилотен модел на общински културен институт, управляван с участие на граждански творчески организации – съвременен модел, доказал ефективността си в редица европейски страни. Архитектурното и управленското му преустройство могат да го превърнат в сцена, която да покрие част от нуждите на гражданите за достъп до съвременното изпълнителско изкуство и разнообразни културни продукти. Същевременно това ще подкрепи дейността на независимите компании и артисти, ще подобри условията за създаване и представяне на експериментални и интердисциплинарни продукции, ще насърчи творческото предприемачество и ще позволи запазването и подобряването на образователните функции на института в съответствие със съвременните международни стандарти.

След официалното обсъждане предстои финализиране на проекта и публикуване.

VIBES
VIBES

Пулсът на VIBES бие в ритъма на всички млади хора с вкус към музиката, киното, модата, литературата, изкуството, гейминга, технологиите и всичко останало, което е важно и има значение, за да се радвате на един по-вълнуващ живот.

Коментари

коментари

Все още няма коментари

Остави отговор

Вашия имейл адрес няма да бъде показван.

Може да използвате следните HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

За нас

Пулсът на VIBES бие в ритъма на всички млади хора с вкус към музиката, киното, модата, литературата, изкуството, гейминга, технологиите и всичко останало, което е важно и има значение, за да се радвате на един по-вълнуващ живот.

VIBES е вашият източник на информация с качествено съдържание, интервюта, които имат значение и истории, които докосват.

VIBES е модерната лайфстайл платформа.

Следвай ни