След като електрическата инсталация вече е проектирана и схематично начертана, идва време за нейното реализиране. За целта е нужно определянето на необходимите електроматериали. Как става планирането и окабеляването на помещението, как да изберете подходящото ел. табло и нужните електроматериали при ремонт?

Планиране на ел. инсталация

Съвременният дом не може да бъде достатъчно функционален без електричество, а за целта се изисква проектиране на електрическа инсталация. За нейното планиране е важно да определите мястото и вида на електроуредите в помещенията на апартамента и нужните електроматериали. Много точно изберете местата на крушките за осветление, както и на ключовете за светване и гасене. Конкретизирайте броя на контактите и тяхното разположение, което зависи от използваните електроуреди и тяхната мощност. Начертайте схема на помещенията и нужните уреди във всяко от тях.

Правилно окабеляване на мрежата

Схемата вече е готова и знаете в кое помещение какво трябва да има. Време е за окабеляването. Проводниците се пускат по горната част на помещението, с отстояние от тавана около 20-25 см, което предотвратява евентуален пробив при бъдещи ремонтни дейности. При окабеляване на кухнята вертикално спускащите се кабели за контактите е препоръчително да минават зад шкафовете. Всички ключове и чувствителни електроматериали, особено в кухнята и банята, трябва да са максимално отдалечени от източниците на топлина и вода, което ще предотврати нежелани инциденти.

Избор на електрическо табло

В таблото обикновено се намират всички електроматериали за защита, отчитане и разпределяне на напрежението. То може да бъде външно или вътрешно. Външното стои навън и в него се намират ел. материали, като електромера и главния автоматичен бушон, който преустановява подаването на електричество към жилището при късо съединение или претоварване. Вътрешното се намира в коридора на жилището и на него са изведени главният бушон и отделните предпазители, прекъсващи подаването на напрежение към всеки от кръговете на ел. инсталацията.

Ел материали

Необходими инструменти при ремонт на ел. инсталация

В зависимост от ремонтните дейности и спецификите на повредата необходимите електроматериали от специализиран онлайн магазин могат да бъдат различни, но основно и най-често използвани са:

  • Отвертки — прави или кръстати, тесни и широки, в зависимост от размера на винтовете. Върховете отговарят на размерите на винчетата в крепежите;
  • Фазомер — нарича се още индикаторна отвертка, служи за определяне на фазовия полюс или с други думи – показва фазата и нулата на мрежата;
  • Клещи — плоски, кръгли, с извити краища, резачки, секачи и т.н. Чрез тях може да се отстрани част от изолацията на жиците или кабелите;
  • Електроматериали за премахване на изолацията от кабелите за ток — при свързване на кабели с контакти или ключове и други компоненти се налага отстраняване на изолацията;
  • Мултицет — комбиниран уред на батерии, позволяващ измерване на всички основни параметри на електрическите вериги. Ще ви помогне да се подсигурите, че същите работят безпроблемно.

Автор

Пулсът на VIBES бие в ритъма на всички млади хора с вкус към музиката, киното, модата, литературата, изкуството, гейминга, технологиите и всичко останало, което е важно и има значение, за да се радвате на един по-вълнуващ живот.

Напишете коментар