След като разгледахме защо е добре да се инвестира, можем да се запознаем с основните видове инвестиции.

Поглеждайки ги отблизо, можем да преценим кой вид точно ни допада най-много, тъй като инвестициите са въпрос на личен избор и предпочитания. Дори след базово запознаване с различните видове активи, всеки човек може сам да прецени кое би му допаднало най-много и къде би сложил парите си.

Напомняме, че тук става въпрос за пари, изкарани с труд и време, които не трябва да бъдат влагани просто така – правилното информиране и проучване е изключително важно и изпреварва всякакво предприемане на действия! Ако не взимате решенията си на база знания, достоверна информация и стратегия, то по-скоро играете хазарт и не се занимавате с инвестиране. 

Инвестиции в недвижими имоти

видове инвестиции

Първо ще разгледаме най-разпространената дума-заместител на инвестиция в България, а именно - недвижимите имоти.

За голяма част от българското население, моментът, в който има известна събрана сума или просто достатъчно заделени пари, е и моментът, в който започва ориентирането към покупка на имот.

Разбира се, невинаги това е съзнателна инвестиция, понякога имотите се използват просто за съхраняване на пари. Недвижимият имот става инвестиция и когато е предназначен за отдаване под наем. Така чрез получаване на наем (дивидент), инвестицията може да се "избие" за няколко години при добри условия.

Като инвестиция може да се счита и закупуването на апартамент или къща, която след малко реновиране и освежаване, е увеличила стойността си с няколко процента. Към тази категория спадат гаражи, офиси, индустриални имоти, дори хотели.

Инвестиции в злато

видове инвестиции

Можем да продължим към следващия актив, който е твърдо доказан във времето и умее да "побеждава" инфлацията в продължение на години. Това е златото – ценен метал, притежаващ свойства като издръжливост, рядкост, ковкост и други. Именно те го правят толкова ценен, а и предпочитан от милиони хора в исторически план.

Ако се погледне графика, представяща цената на златото през годините, ще се види, че е претърпявала спадове за известен период от време, но след това отново се е покачвала. Цената на златото като инвестиция, зависи от глобалната икономика, лихвените процент в банките, както и геополитическата сигурност или несигурност. Златото може да бъде под формата на монети и кюлчета, но самата инвестиция в ценния метал може да стане чрез ETF.

Инвестиции в акции

акции

Дойде редът и на сравнително разпространените в България акции. Акциите са ценни книги с променлива цена, което ви дава възможност посредством закупуване и продаване да реализирате доходност.

Притежанието и инвестиции в акции може да ви даде права като дивиденти (разпределение на част от печалбата на компанията на акционерите) и право на глас на общи събрания. Казано накратко, със закупуване на акции вие ставате частичен собственик на компанията и можете да печелите от това.

Разбира се, на практика нещата не са толкова лесни, а за постигане на добра печалба са нужни години. Инвестирането в акции може да стане чрез различни платформи за търговия на акции или чрез инвестиционен посредник. При инвестирането в акции също са необходими тонове достоверна информация, стратегия и стриктно контролиране. Отново стигаме до момента, предвещаващ всички следващи етапи, а именно - инвестирането в знания. 

Инвестиции в борсови индекси

видове инвестиции

Ако някога сте се имали допирна точка с инвестирането, то най-вероятно имена като S&P 500, Dow Jones или Nasdaq 100 са ви познати. Какво обаче представляват?

Това са показатели, следващи представянето на групи от акции на различни компании (те могат да си приличат или да се различават по основна дейност, сектори и много други показатели). Някои страни имат собствени борсови индекси, които следят различни сектори от икономиката или на практика - как изобщо се движи икономиката.

За пример, САЩ имат няколко, но най-известният и съответно най-предпочитан от всякакъв тип инвеститори е S&P 500, който следи представянето на 500-те най-големи американски компании от над 100 години.

Индексите могат да се групират по признаци като пазарна капитализация, цена на един дял и фундаментални показатели. Предимствата на борсовите индекси са разпределянето на риска (ако една компания фалира има още десетки, дори стотици, които да държат парите ви), историята, която може да бъде разгледана, възможността за дивидент, високата ликвидност и други. 

Инвестиции в ETF

ETF

Exchange Traded Fund или борсово търгувани фондове до голяма степен се припокриват с борсовите индекси. Разликата е, че индексите следят само акции на компании, а ETF-те могат да включват акции, облигации, суровини, валути и дори борсови индекси.

Както може би се и досещате разнообразието от ETF е много по-голямо и изборът на такъв е нелека задача. Можем да ги разграничим на индексни ETF-и, секторни, дивидентни, суровинни, ETF-и от акции с бърз растеж, валутни и облигационни.

Като тяхно предимство можем да считаме отново голямата възможност за диверсификация (разпределяне) на риска, историческите данни, възможността за дивиденти, както и сравнително пасивното инвестиране. Парадоксално, но като минус можем да споменем богатия избор и да заложим на принципа "Повечето е по-малко".

Инвестиции в криптовалути

криптовалути

За десерт оставихме може би най-рисковата инвестиция от всички изброени до момента. Криптовалутата е дигитална валута, която, както името подсказва, е криптирана. Това позволява много по-силна защита спрямо фиатните пари, както и фактът, че повечето са децентрализирани.

Първата и най-голяма криптовалута е Биткойн, последван от Етериум. Изключително важно е да сте наясно с технологията, видовете и начините за придобиване и съхраняване на криптовалутите, преди да започнете търговия. Тази сравнително нова технология е все още сложна за масовия потребител, но предоставя значителни възможности за реализиране на доходност. 

Разбира се, съществуват и други видове инвестиции, които са много по-рискови и не се препоръчват за начинаещите инвеститори. Такива са инвестициите в облигации, други ценни метали, както и в деривати. Отново напомняме, че трябва да се информирате обстойно за всеки актив, който бихте искали да придобиете. Инвестирането е сложен процес, изискващ време, знания, търпение и усилия. Трябва да имате познания, стратегия и контрол върху себе си, за да не губите средствата си, а да ги увеличавате. 

Автор

Студент в специалност "Бизнес мениджмънт", с интереси в областите на технологии, финанси, икономика, автомобили и автомобилни спортове.

Напишете коментар