По-голяма част от земната повърхност – 71%, е покрита с вода, като едва 3% от нея е прясна, а само 1% е годна за пиене. Като единствено по рода си неорганично вещество, именно водата е определяща за живота на нашата планета.

Значение на чистата вода

Благодарение на водата в нашия организъм протичат всички биохимични процеси и тя способства за нормалното му функциониране. При естествения воден обмен тялото ни изразходва до 2 л вода дневно. Толкова е и количеството, което трябва да приемаме, за да компенсираме загубата.

Ролята на водата е да доставя храна и кислород на клетките, да помага за храносмилането, да поддържа и регулира телесната температура, да нормализира кръвното налягане и много, много други.

Но тя не би имала нито тези свойства, нито такъв здравословен ефект за организма, ако не е достатъчно чиста. Понеже водата е отличен разтворител, в нея винаги могат да се срещнат примеси от органични и неорганични вещества. 

Абсолютно чистата вода се състои единствено от атоми водород и кислород и може да бъде открита единствено в ледниците, докато питейната се добива от подземни водоизточници, които обикновено са необратимо и силно замърсени от човешката дейност.

За да разчитаме на ползите от водата, тя трябва да бъде пречистена преди консумация. Въпреки изградените модерни пречиствателни станции, влошеното водоснабдяване е причина от крана на чешмата да тече вода, замърсена с излишък от хлор, с химикали, бактерии и други, но третирана с една съвременна система за филтрация, тя отново ще бъде безопасна за пиене.

Коя вода е чиста?

Като изключим водата в ледниците или малкото останали по света природни източници с естествено чиста вода, за да бъде годна за консумация, тя се нуждае от пречистване. Чистата вода не съдържа никакви примеси или има такива, но в допустими здравословни граници. 

Смята се, че най-подходяща е слабата минерализация (0,5-0,75g/l), но за да бъде класифицирана като „чиста”, водата трябва да отговаря на определени критерии. Сред най-характерните индикатори, определящи качеството на питейната вода, са:

Липса на цвят, мирис и вкус

Ако в питейната вода забележите необичаен вкус, особена миризма или цвят, това е знак за по-голямо количество соли, минерали или газове, разтворени в нея. Обикновено по-силна е миризмата на хлор, използван за дезинфекция, но безопасната и чиста вода е без мирис, напълно прозрачна и приятна на вкус.

Обща твърдост

Белите петна по крана на чешмата или по стъклените кани и чаши са идникатор за повишени нива на твърдост във водата ви. Това означава по-голямо количество на разтворени соли на минералите калций и магнезий, но също и на вредните стронций и барий.

Нитрати и пестициди

Наличието на нитрати се отчита особено във вода, чийто водоизточник е близо до земеделски площи. Поради обработката на културите с различни торове и препарати от подпочвените води те преминават директно във водоизточника.

Желязо

Естествено е то присъства като елемент във водата, но източник на завишените му нива може да бъде и инсталацията на мрежата.

Фосфати и флуориди

Единствено при ниски стойности фосфатните йони и флуоридите не са опасни за здравето.

Бактерии

Обикновено става дума за Ешерихия коли и колиформни бактерии, които най-ясно показват бактериалното състояние на водата. При дезинфекция те се унищожават, а ако има някакви остатъци, добрата система за пречистване ги отстранява.

Сред замърсителите, влошаващи качеството на питейната вода, са и токсичните тежки метали олово, кадмий и живак, вещества от лекарствени продукти, пластмасови частици и др.

Няма как да знаем какви замърсители има във водата, течаща от чешмата ни, докато не установим състава ѝ чрез лабораторен анализ. За съжаление, където и да се намираме, тя няма да бъде чиста до такава степен, че да е абсолютно безопасна за директна консумация от нас и семейството ни. 

По тази причина специалните и все по-достъпни системи са разработени да филтрират водата от всички вредни примеси на близо 100%. Изборът на добър пречиствател е гаранция, че разполагаме с качествена вода, а това несъмнено е от ключово значение за нашето здраве.

Автор

Пулсът на VIBES бие в ритъма на всички млади хора с вкус към музиката, киното, модата, литературата, изкуството, гейминга, технологиите и всичко останало, което е важно и има значение, за да се радвате на един по-вълнуващ живот.

Напишете коментар